Soundtracks på YouTube
Allt finns ju faktiskt inte på Spotify och det är först nu jag upptäckt att YouTube kan vara en källa till att hitta mer svårfunna alster. Exempelvis blev det klart för mig häromveckan att Mark Snow givit ut soundtracks till "The X-Files" och via YouTube hittade jag två spår som fastnat i mitt minne sedan det begav sig. Det första är slutmusiken från det allra sista avsnittet och det andra spåret är det ödesmättade sluttemat från avsnittet "This Is Not Happening". Har även hittat filmmusik från exempelvis "Pusher II" och "Buffy - the Vampire Slayer" som inte verkar gå att få tag i någon annanstans.
 
 
Öppet arkiv
Ingen har väl missat i vilken utsträckning SVT fyllt på, och fyller på, det öppna arkivet på webben. För en nostalgiker som undertecknad innebär det flera godbitar. Har inte hunnit längre än att återuppleva miniserien Hästens Öga, en rätt vemodig och märklig historia att återse så här i vuxen ålder. Och givetvis finns det en hel del man kan säga om den ur ett genusperspektiv, både på gott och ont. Apropå Spotify och soundtracks finns temat av Ulf Dageby via nämnda kanal.
 
 
Äntligen mer Falcon Crest!
Det är blott tre år sedan DVD-utgivningen stoppades, men nu är det dags för den tredje säsongen! Formatet är annorlunda då det handlar om MOD-releaser i främst USA och Tyskland (sistnämnda releasen innehåller både originalsoundtrack och den tyska dubbningen). Även om det är Made on Demand-utgåvor har säsongen restaurerats och kommer skickas på DVD-skivor med tillräcklig kapacitet för att bilden och ljudet inte ska försämras. Releasedatum är inte klart men det verkar som om det kan bli inom en mycket snar framtid. Äntligen!

Kortfattat: nostalgi och YouTube

TV 5 kommentarer
 
Soundtracks på YouTube
Allt finns ju faktiskt inte på Spotify och det är först nu jag upptäckt att YouTube kan vara en källa till att hitta mer svårfunna alster. Exempelvis blev det klart för mig häromveckan att Mark Snow givit ut soundtracks till "The X-Files" och via YouTube hittade jag två spår som fastnat i mitt minne sedan det begav sig. Det första är slutmusiken från det allra sista avsnittet och det andra spåret är det ödesmättade sluttemat från avsnittet "This Is Not Happening". Har även hittat filmmusik från exempelvis "Pusher II" och "Buffy - the Vampire Slayer" som inte verkar gå att få tag i någon annanstans.
 
 
Öppet arkiv
Ingen har väl missat i vilken utsträckning SVT fyllt på, och fyller på, det öppna arkivet på webben. För en nostalgiker som undertecknad innebär det flera godbitar. Har inte hunnit längre än att återuppleva miniserien Hästens Öga, en rätt vemodig och märklig historia att återse så här i vuxen ålder. Och givetvis finns det en hel del man kan säga om den ur ett genusperspektiv, både på gott och ont. Apropå Spotify och soundtracks finns temat av Ulf Dageby via nämnda kanal.
 
 
Äntligen mer Falcon Crest!
Det är blott tre år sedan DVD-utgivningen stoppades, men nu är det dags för den tredje säsongen! Formatet är annorlunda då det handlar om MOD-releaser i främst USA och Tyskland (sistnämnda releasen innehåller både originalsoundtrack och den tyska dubbningen). Även om det är Made on Demand-utgåvor har säsongen restaurerats och kommer skickas på DVD-skivor med tillräcklig kapacitet för att bilden och ljudet inte ska försämras. Releasedatum är inte klart men det verkar som om det kan bli inom en mycket snar framtid. Äntligen!