Twin Peaks: symbolerna

4 kommentarer


I det här inlägget tittar vi närmare på några symboler och teman som antingen används frekvent eller mer sällan i serien och filmen. Det finns nog anledning att återkomma till de här i de framtida inläggen också. Förhoppningsvis har jag inte glömt något viktigt, men det får jag isåfall ta upp framöver.

Fire Walk With MeHuruvida denna symbol verkligen är "Fire Walk With Me"-symbolen är väl inte helt uttalat. När märket är vänt nedåt går mina associationer till ugglorna, men när det är vänt uppåt, som på bilderna ovan, skulle det lika gärna kunna symbolisera eld. Den senare varianten är uppenbarligen den rätta, det vill säga den uppåtvända, eftersom symbolen måste vridas i den riktningen i Owl Cave för att grottmålningen ska visa sig.  

Ljusen(eld)/Sycamore TreesCirkeln med de tolv ljusen används i Coopers dröm och filmades därmed till långfilmsslutet på pilotavsnittet. Då hade de ingen större betydelse, men det är intressant att formen återspeglas i Glastonbury Grove där ingången till Black Lodge finns. De tolv sykomorträden omringar själva porten. Ljuscirkeln användes faktiskt senare även om vi aldrig fick se det, nämligen i en improviserad scen i långfilmen där Mike (The One Armed Man) släcker ljusen ett efter ett samtidigt som han mantrar "Fire Walk With Me", allt inspelat baklänges. Skådespelaren Al Strobel har berättat om denna scen och sin besvikelse över att den inte var med i filmen.

Creamed Corn (Garmonbozia)I avsnitt två, säsong två, möter Donna den märkliga mrs Tremond och hennes sonson. Mrs Tremond blir upprörd när hon märker att maten innehåller stuvad majs varpå Pierre trollar bort den. Senare får vi veta att mrs Tremond inte alls var mrs Tremond. I "Twin Peaks - Fire Walk With Me" står det klart att Tremond och Pierre hör till de övernaturliga varelserna. Majsen får också sin förklaring då den kallas "Garmonbozia" (pain and sorrow). Dvärgen och eventuellt Mike på något sätt (vilket jag påpekade i föregående inlägg) kräver en del av Lelands smärta och sorg efter att Laura mördats. Detta symboliseras dels genom blodet som Bob suger ur Lelands mage och spiller på golvet i Black Lodge, dels av majsen som dvärgen äter. Antagligen livnär sig dessa varelser på smärta och sorg, vilket går i linje med att känslan av rädsla släpper in en person i Black Lodge. Därför behöver Windom Earl ta med sig någon (Annie) och därför kommer Cooper in i Black Lodge. En vanlig tolkning är även att Bob vinner över Cooper i det läget för att Cooper inte kan hantera sin rädsla och den mörka sidan av sig själv.

Margarets vedträd/Lauras solglasögon/trämaterial på The Great Northern HotelMargarets, dvs Log Ladys, man dog i en brand dagen efter bröllopet. Kanske har hans själ eller ande blivit kvar i vedträet? Det vet ju uppenbarligen saker som inte Log Lady kan veta (exempelvis major Briggs meddelande till Cooper). Samtidigt berättar ju Log Lady om natten då Laura mördades ur vedträets perspektiv, men i ännu en bortklippt scen ur långfilmen så hör Margret själv hur Laura och Ronette skriker i skogen, samtidigt som hennes tatuering på benet glöder. Om hennes mans ande finns i vedträet så skulle det även vara troligt att något av Laura stannat i hennes solglasögon. Maddy beter sig annorlunda när hon haft på sig dem och förändringen är särskilt tydlig hos Donna som ju börjar bete sig som Laura. Detta är aldrig uttalat i serien, men någon tanke med förändringen genom glasögonen finns ju uppenbarligen. På samma sätt tycks ju Josie ha fastnat på The Great Northern Hotel, först i nattygsbordet och sedan i väggarna. I nästnäst sista avsnittet chockeras ju plötsligt Ben Horne av något utanför bild, varpå scenen övergår till Pete som tittar in i väggen i receptionen och utbrister "Josie, I can see your face".

Margarets och Briggs tatueringar

Major Briggs får sin tatuering (den vänstra) i nacken efter att han försvunnit i ett ljussken i skogen. Log Lady däremot har haft sin på baksidan av benet sedan hon var barn och var ute i skogen. Även hon minns ett ljussken från händelsen. Dessa tatueringar lägger Cooper samman vilket leder till att Annie kommenterar att de kombinerade symbolerna går att se i Owl Cave. Är det återigen någon som försöker hjälpa Cooper genom tatueringarna? Eller är Log Lady och Briggs "märkta" på grund av sina mer eller mindre synska förmågor?

Den gömda grottmålningen i Owl Cave

I grottmålningen finns mängder med symboler som aldrig får sin förklaring, men helheten utgör en karta över området i Twin Peaks (vattenfallet syns tydligt). Det jag kallar för Fire Walk With Me-symbolen finns med i elden. Till vänster är den långa och korta figur som gör att jag associerar till både dvärgen/jätten och mrs Tremond/sonsonen. Under dem finns cirkeln med de tolv träden i Glastonbury Grove. En del symboler är astrologiska (eller är det astronomiska?) tecken som ju skvallrar om under vilken tid på året som porten till Black Lodge är öppen. Major Briggs minns målningen trots att den varit dold bakom bergväggen fram till Earls härjningar och han tror sig ha sett den i drömmar efter sitt bortförande i skogen. Men mest intressant av allt är ju att även Andy känner igen den, han till och med säger i slutscenen i näst sista avsnittet: "I knew I've seen it someplace before". Detta följs aldrig upp eftersom serien tar slut...  

Ugglorna

En symbol för ondskan eller ett alternativt sätt för Bob att transportera sig och hålla koll på vad som händer? Ugglorna används på båda sätt även om inga antydningar ges eller uttalanden om det görs, bortsett från "the owls are not what they seem" och att ugglan likställs med Bob.

Fläkten

Närbilden på fläkten i trappan hos familjen Palmer används ofta i serien som en sorts stämningsskapare eller varning om att något obehagligt kommer ske. I filmen får det sin förklaring, Leland/Bob slår på fläkten innan han förgriper sig på Laura.

Trafikljus

Trafikljusen var tänkta som en stämningsskapare i serien och vad ljusen visar har ingen genomtänkt tanke. Lynch har dock i efterhand gjort en egen tolkning, nämligen att trafikljusen är filmade vid Sparkwood och 21, korsningen där Laura och James skildes åt den sista natten och att det är detta avgörande ögonblick som ljusen kan syfta till. Men då serien gjordes fanns inte den tanken. Grenarna som vajar i vinden däremot används enbart som stämningsskapare och några tolkningar av det har inte Lynch gjort i efterhand. 

Åska/blinkande ljus
 
Åskan och stroboskop spelar en stor roll i "Twin Peaks". Det åskar och blixtrar ofta inför stora händelser, till exempel när mördaren är på väg att avslöjas. När major Briggs återvänder pågår också ett enormt åskväder. Stroboskopljusen är också frekventa i både filmen och serien. I filmen blinkar det till exempel när Desmond och Stanley besöker Hap's, Leland/Bob angriper Laura och när hon mördas (men också när Donna dras ner i dekadesen i The Pink Room). I serien blinkar det ordentligt, bland annat i Black Lodge och när Annie kidnappas. Jag undrar om användandet av den effekten har sitt ursprung i pilotavsnittet när Cooper undersöker Lauras lik. Lampan blinkar på grund av ett generatorfel, vilket tydligen var helt sant och något som Lynch därmed använde i scenen.

Den vita hästen

Sarah Palmer har två visioner av en vit häst. I serien sker det just innan Maddy mördas och i långfilmen ser hon den sista kvällen som Leland/Bob förgriper sig på Laura. I Lauras dagbok får vi veta att Laura hade en häst som hon inte tyckte att hon förtjänade och därför släppte hon ut i den i skogen. Om jag minns rätt ledde det till att hästen bröt ett ben och var tvungen att avlivas. Om detta har något med Sarahs visioner att göra är som så mycket annat inte uttalat.

Den blå rosen

Enligt manuset till "Twin Peaks - Fire Walk With Me" älskar Gordon Cole att uttrycka sig i koder, därav Lil the Dancer. Den blå rosen får aldrig sin förklaring men min och många andras tolkning är att den symboliserar något övernaturligt som kräver särskilda förmågor eller öppenhet av den som löser fallet.

Bränd motorolja

Om det är olja som finns i pölen i Glastonbury Grove får vi inte veta. Men Log Lady har en behållare med olja som hennes man kom hem med en dag och den luktar som bränd motorolja. Samma lukt kände Ronette när Laura mördades, samma lukt kände dr Jacoby när Jacques Renault mördades. Indirekt får vi veta att det är Leland som attackerar Jacoby i parken, för när Cooper och Truman ska hypnotisera honom angående mordet på Renault så säger Jacoby först att han är i parken att och oljan stinker i luften.

Vatten

Vind och eld är två element som används i serien, likaså vatten. Vi har vattenfallet, Teresas, Maddys och Lauras lik placeras i vatten, enarmade mannen smiter från hotellet och hittas vid vattenfallet (samma plats där Maddy sedan hittas tro?), sprinklersystemet får Bob att till slut lämna Lelands kropp. Sprinklern droppar dessutom lite vatten på det foto som tagits på major Briggs tatuering.
 
1 Sofia:

skriven

Intressant! Även användandet av namnet Glastonbury är ju signifikant men kanske i en mer påtaglig än symbolisk betydelse.

2 BlueRoseCase:

skriven

Ja, det refereras ju till kung Arthur och i originalmanuset för sista avsnittet så visade sig Lady of the Lake eller vad hon nu heter för Truman i Glastonbury Grove. Det filmades nog tack vare Lynch aldrig, tack och lov...

En sak jag glömde angående åska och blixtrar är att i de kassettband som gavs ut med Coopers inspelningar till Diane så fanns det med en sekvens där han sitter på planet till Seattle. Planet har hamnat i ett enormt åskväder som är så kraftfullt att Cooper börjar prata om sitt testamente. I det sammanhanget blir ju ovädret återigen ett förebådande om vad som komma skall.

3 filmitch:

skriven

Jag tackar för den intressanta o fina informationen.Har inget att tillägga mer än att när jag kommer se om TP så småningom kommer jag ha än större behållning av serien :)

4 BlueRoseCase:

skriven

Kul! :D