Under musikalen "Det Magnetiska Hjärtat", maj 2000.

Tyvärr blir jag återigen personlig i denna blogg. Tyvärr därför att ännu en gammal teatervän har lämnat oss. Och jag vill hedra minnet av Kjell genom att nämna något om det vi gjort tillsammans och genom några få bilder.

I mitten på nittiotalet genomgick Amatörteatern i Kiruna någon sorts förändring där ungdoms- och vuxenverksamheterna växte samman. Mina minnen av Kjell från den tiden är att han bidrog mycket till den integreringen bara genom sitt sätt att vara. Och under den tiden utvecklade jag ett stort förtroende för honom. Genom åren ställde han alltid upp på olika projekt, oavsett om det handlade om att kommentera texter, skådespela eller ”suffa”. Vissa projekt blev det som så ofta ingenting av men han fanns ändå där, beredd att vara med. Till och med när jag skickade mitt första utkast på 400 sidor av romanen läste han, snabbt dessutom och kommenterade med värdefull och konstruktiv kritik.

Liksom med alla människor i teaterverksamheten har vi delat mycket hårt arbete och många skratt. Allt detta bland många andra minnen av Kjell lever kvar hos mig.
Tack för alla fina år och för alla minnen!


Revygäng 1998. Övre raden från vänster: jag, Lasse, Neta och Lisbeth. Nedre raden: Håkan, Anna, Kjell, May-Britt, Jan-Åke och Libban. Foto: Anne Thelin.


Kjell och Neta under Nyårsrevyn 2005.


Repetitionsbild från Nyårsrevyn 2006, kommunalråd Skrålnacke med uppassare: Neta, jag, Pudde och Kjell. Foto: Birgitta Isacsson.

Till Kjell...

Personligt En kommentar

Under musikalen "Det Magnetiska Hjärtat", maj 2000.

Tyvärr blir jag återigen personlig i denna blogg. Tyvärr därför att ännu en gammal teatervän har lämnat oss. Och jag vill hedra minnet av Kjell genom att nämna något om det vi gjort tillsammans och genom några få bilder.

I mitten på nittiotalet genomgick Amatörteatern i Kiruna någon sorts förändring där ungdoms- och vuxenverksamheterna växte samman. Mina minnen av Kjell från den tiden är att han bidrog mycket till den integreringen bara genom sitt sätt att vara. Och under den tiden utvecklade jag ett stort förtroende för honom. Genom åren ställde han alltid upp på olika projekt, oavsett om det handlade om att kommentera texter, skådespela eller ”suffa”. Vissa projekt blev det som så ofta ingenting av men han fanns ändå där, beredd att vara med. Till och med när jag skickade mitt första utkast på 400 sidor av romanen läste han, snabbt dessutom och kommenterade med värdefull och konstruktiv kritik.

Liksom med alla människor i teaterverksamheten har vi delat mycket hårt arbete och många skratt. Allt detta bland många andra minnen av Kjell lever kvar hos mig.
Tack för alla fina år och för alla minnen!


Revygäng 1998. Övre raden från vänster: jag, Lasse, Neta och Lisbeth. Nedre raden: Håkan, Anna, Kjell, May-Britt, Jan-Åke och Libban. Foto: Anne Thelin.


Kjell och Neta under Nyårsrevyn 2005.


Repetitionsbild från Nyårsrevyn 2006, kommunalråd Skrålnacke med uppassare: Neta, jag, Pudde och Kjell. Foto: Birgitta Isacsson.